Studentská soutěž SVOČ 2019
v matematice a informatice

20. jubilejní ročník

Finále 2.–4. června 2019, Brno

Propozice Sborník abstraktů

Úvodní informace

Závěrečné kolo letošního jubilejního 20. ročníku Soutěže studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice bude uspořádáno v Brně ve dnech 2.–4. června 2019 společně Fakultou informatiky a Ústavem matematiky a statistiky Masarykovy univerzity.

Samotné soutěžní klání proběhne v pondělí 3. června v budovách Fakulty informatiky. Přehlídka soutěžních prací bude probíhat po sekcích od rána do brzkého odpoledne, vyhlášení výsledků pak bude následovat během večerního rautu. Podrobnosti níže.

Informace k prezentacím

K prezentaci své práce budete mít k dispozici počítač s dataprojektorem a tabuli. V případě potřeby můžete použít vlastní notebook. (Tento čas nezahrnuje následnou diskuzi.)

Místo

Ubytování

Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích na Kolejích Kounicova, které se nachází zhruba pět až deset minut chůze od místa konání soutěže. Součástí ubytování je i snídaně, která se podává v době 7:30-8:30.

Program

Sborník abstraktů přihlášených prací

Podrobný program po sekcích

neděle 2.6. večer
Příjezd přespolních účastníků, ubytování, lehká večeře
18:00 - 21:00
Registrace účastníků ubytovaných na koleji Kounicova
19:30 - 21:00
Setkání porotců v prostorách Fakulty informatiky
(Mapa pěší cesty od ubytování k fakultě)
pondělí 3.6., 8:15 - 8:40
Registrace zbylých účastníků na Fakultě informatiky
8:45 - 9:00
Slavnostní zahájení soutěže na Fakultě informatiky (D3)
9:00 - 11:30 (12:30)
Přehlídka soutěžních prací po sekcích na Fakultě informatiky
11:30 - 13:30 (dle sekcí)
Oběd na Právnické fakultě (mapa pěší cesty)
13:00 - 14:40
Pokračování přehlídky prací podle programu sekcí na Fakultě informatiky
15:15 - 17:00
Prohlídka Brna s průvodcem (začátek zde)
18:00
Slavnostní vyhlášení výsledků a raut v prostorách Fakulty informatiky
úterý 4.6. ráno
Odjezd přespolních účastníků

Výsledky

Výsledková listina

Sekce M1 + M2

 • 1. místo: Hana Turčinová – Characterization of functions with zero traces via the distance function
 • 2. místo: Jakub Takáč – Optimality of function spaces for integral operators.
 • 3 místo: Tereza Kurimaiová – Lieb-Thirringovy nerovnosti pro vlnovou rovnici s útlumem
 • 3. místo: Petra Macková – Self-similar solutions of the super-fast diffusion equation
 • 3. místo: Michal Tichý – Invariantní řešení a kvalitativní analýza reakčně-difuzních rovnic na rostoucích oblastech
 • Čestné uznání: Filip Svoboda – Metrický prostor spojitých funkcí: teorie a aplikace

Sekce M3 + M4

 • 1. místo: Daniel Kršek – Riemannův-Liouvilleův integrál ve stochastické analýze
 • 2. místo: Anna Michálková – Odhad rozptylu kalibračních (převážených) odhadů ve výběrových šetřeních
 • 2. místo: Ondřej Týbl – Kalman-Bucy Filter in Continuous Time
 • Čestné uznání: Karel Kozmík – Worst Case Distribution for Stochastic Dominance Problems

Sekce M5 + M6

 • 1. místo: Jan Mazáč – Delonovské množiny uzavřené vůči lineárním zobrazením
 • 1. místo: Matěj Konečný – Semigroup-valued metric spaces
 • 3. místo: Jana Novotná – A new representation of mixed unit interval graphs
 • Čestné uznání: Tomáš Perutka – Celá algebraická čísla, jejichž normy nejsou m-té mocniny

Sekce M7 + M8

 • 1. místo: Petra Kosová – Numerical methods of space-based coronagraph image processing
 • 1. místo: Martin Rapavý – Globálne krylovovské metódy pre riešenie lineárnych algebraických problémov s maticovým pozorovaním
 • 2. místo: Martin Bejdák – Riešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťach
 • 2. místo: Jiří Zeman – Gradient polyconvexity and its application to problems of mathematical elasticity and plasticity
 • Čestné uznání: Katarína Lacková – Numerický výpočet funkcie času prvého príchodu
 • Čestné uznání: Tomáš Hlavatý – Developing a reliable macro-scale model for multi-scale simulations of catalytic filters for automotive exhaust gas aftertreatment

Sekce I1 + I2

 • 1. místo: Martin Hora – The complexity of constrained graph drawing
 • 2. místo: Filip Široký – Anomaly Detection Using Deep Sparse Autoencoders for CERN Particle Detector Data
 • 3. místo: Šimon Horvát – Rozhodovacie džungle
 • 3. místo: Mário Lipovský – Solving the Maximum Clique Problem Using Neural Networks
 • Čestné uznání: Václav Košík – Generalized derived words and substitutions closed under derivation
 • Čestné uznání: Róbert Selvek – Plánovanie evakuácie založené na lokálnych technikách kooperatívneho hľadania ciest

Sekce I3

 • 1. místo: Vojtěch Tomas – Vizualizace 3-rozměrných dat slunečního povrchu
 • 2. místo: Robert Sarvaš – Sledovanie rozostrených objektov spôsobené rýchlym pohybom
 • 2. místo: Dagmar Žáková – Numerické metódy na riešenie úlohy o optickom toku
 • 3. místo: Lukáš Gajdošech – Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR

Sekce I4

 • 1. místo: Ondřej Schindler – Empirické metody pro výpočet parciálních atomových nábojů
 • 2. místo: Karel Jílek – Command and Script Testing System for Bash Language
 • 3. místo: Aneta Alexandra Ožvat, Mária Somorovská, Soňa Zajícová, Michal Žeravý – Softvér na spracovanie satelitných dát z družice GOCE
 • Čestné uznání: Eva Marková – Detekcia foriem sociálneho inžinierstva v emailovej komunikácii
 • Čestné uznání: Viktor Olejár – Aplikácie metód strojového učenia v oblasti zdravotného poistenia
 • Čestné uznání: Simon Štefunko – Honeypot for wireless IoT networks